Asker kommune har valgt å stenge bommen på Hvalstrand kl 19.00 hver dag i perioden 25. april - 31. mai. Bommen åpner igjen hver dag klokken 07.00 som vanlig.

Årsaken til at vi stenger, er at det har vist seg at i perioden fra slutten av april og ut mai på kveldstid foregår motorisert ferdsel med store kjøretøy. Dette har vært en belastning for naturen og miljøet på Hvalstrand. 

Bommen er ikke til hinder for gående.