Program for 17. mai på Skaugum, barnetoget, blomsternedleggelser og program i Asker sentrum.

 • Kl. 07.00 Salutt
 • Kl. 08.10 Barnetog på Skaugum
  Fra Skaugum fortsetter barnetoget uavbrutt ned Kirkeveien mot Asker torg. Barn under skolepliktig alder eller voksne kan ikke følge toget.
 • Kl. 07.45 Blomsternedleggelse Erik Byes grav.
  Dikt av Erik Bye leses, og Asker og Hukenbekken Mannskor synger.
 • Kl. 08.00 Blomsternedleggelse på Rasmus Lølands grav med Asker Mållag ved Turi Egner Olderheim og Sangkoret Tonleik.
 • Kl. 08.15 Blomsternedleggelse ved Märtha-monumentet ved kommunestyrerepresentant Oddvar Igland, og Sangkoret Tonleik.
 • Kl. 08.30 Program ved Minnestøtten
  Velkommen ved kommunestyrerepresentant Oddvar Igland.
  Asker og Hukenbekken Mannskor synger Norges Fjeld og Olaf Trygvason.
  Tale og bekransning ved Kapellan i Vardåsen menighet Olaf Huuse Haraldstad.
  Fellessanger: Gud signe vårt dyre fedreland og Ja, vi elsker.
  Dans ved Asker Folkedanslag.
 • Kl. 10.00 Program på Torget
  Velkommen ved leder av 17. mai-komitéen, Jostein Furelid Tellnes. 
  Fellessang: Norge i rødt, hvitt og blått.
  17. mai-tale ved ordfører Lene Conradi.
  Fellessang: Vi ere en nasjon vi med.
  Tale ved russepresident Johanne M. Bull, Bleiker videregående skole.
  Andreas Gjessing Sundt spiller slåtten Fanitullen på hardingfele.
  Overrekkelse av pris til vinneren av tegnekonkurransen; Frida Tanem, klasse 7 C, Jansløkka skole
  Bekransning av Kong Olav-monumentet. 
  Fellessang: Ja, vi elsker dette landet.
  Asker Musikkorps og korene Mellom-Stemt, Tonleik og Asker og Hukenbekken Mannskor deltar. 
 • Kl. 11.00 Folkefest på Bakerløkka
  Innslag ved Asker Spel- og Danselag, Plopp, Nysirkus Pilar, Danseringen Livskjelda, Julie Møllerløkken og Klara Tomine Dahl. Konferansier er Anne Gabrielle Sørensen.
 • Kl. 13.00 Festgudstjeneste i Asker kirke
  Kapellan Karoline Astrup. Asker folkedanslag, Ingunn Bjørgo, trekkspill og Kantor Ingvild Køhn Malmbekk medvirker.
 • Kl. 14.30 Folkefest på Asker Museum
  Kl. 14.30 Folketog fra Hvalstad stasjon ledet an av korpset: «Museumsgangerne».
  Kl. 15.00 Leker, tombola, folkedans, is, kaffe, kaker, samvær og utlodning i den vakre museumshagen

Årets vinner av tegnekonkurransen ved skolene ble Frida Tanem, klasse 7 C på Jansløkka skole.

Årets vinnertegning tegnekonkurranse på skolene