Miljødirektoratet utlyser tilskuddsmidler til gjennomføring av tiltak for å redusere marin forsøpling i Norge, både opprydding og forebyggende tiltak. Frivillige og ideelle organisasjoner kan søke, og søknadsfristen er 31. januar.

Hovedformålet med tilskuddene er opprydding i strandsonen. Sjø/havbunn frem til marbakken, eller til 5 m dyp, regnes også som strandsonen. Det kan også gis tilskudd til opprydding langs elver, vann og innsjøer der det kan argumenteres for at avfallet kan ende opp i havet om det ikke fjernes.

Minstesummen det kan søkes om er kr 300.000. Søknader under minstesummen vil ikke bli vurdert. Det er mulig for flere søkere å slå seg sammen i en søknad slik at totalsummen blir over kr 300 000.

Informasjon om tilskuddsordningen, krav til søkere og søknadsportal ligger på Miljødirektoratets sider.