På Kom deg ut-dagen søndag 5. februar 2017, signerte ordføreren avtalen om videreføring av Partnerskapsavtalen for folkehelse Asker kommune har med DNT Oslo og Omegn og Asker Turlag. Den nye avtalen løper fra 2017 og ut 2020.

Det var en flott ramme rundt signeringen av avtalen. Asker Turlag hadde full aktivitet med grilling av pinnebrød og aking ved Bryggerhuset på Tveiter. På Semsvannet var det natursti og isfiske, og mange barn koste seg i den etterlengtede snøen.

Ordfører og turistforeningen underskiver avtale
Daglig leder av DNT Oslo og Omegn Henning Hoff Wikborg, Asker Turlags styreleder Gabriel Lund og ordfører Lene W. Conradi presenterte innholdet i avtalen fra hver sin organisasjons perspektiv, og det var samstemt glede over at alle ønsket å videreføre avtalen.

Aktivitet og friluftsliv

Den nye avtalen har fokus på aktivitet, og omfatter blant annet et prosjekt med nærfriluftsliv som grunnlag for helsefremmende stedsutvikling, kalt "Friluftsliv på Borgen", drift av Wentzelhytta og Halvorsenhytta og en fortsatt satsing på etablering av rundløyper i bolignære strøk.

Fornyelse av partnerskapsavtale med Den Norske Turistforening (DNT)

Kake Bålkos Partnere