Asker kommune har startet arbeidet med en reguleringsplan for Dikemark idrettspark. For å få innspill og informere om planarbeidet inviterer vi til en vandring i området tirsdag 26. september kl. 18.00.

Det ble i mai varslet oppstart av arbeid med detaljregulering av Dikemark idrettspark. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en attraktiv idrettspark for både organisert idrett og uorganisert friluftsliv.

For å informere om arbeidet og få inn innspill inviterer vi beboere i området, frivillige organisasjoner og andre interessenter til en "Walk en talk" tirsdag 26. september kl. 18.00.

Møt opp ved ved parkeringsplassen ved DIF-banen. Det er ikke nødvendig med påmelding.