Lørdag 3. november klokken 14.30 åpner ordfører Lene Conradi Torp-Høymyr-runden ved Torp-Høymyr barnehage. Vær med når ordføreren åpner den siste av våre 20 rundløyper i bolignære strøk!

I kommunens partnerskap for folkehelse med DNT Oslo og Omegn/Asker Turlag, var et mål å etablere 20 rundløyper i bolignære strøk. Det målet er nå nådd, etter en imponerende innsats av Asker Turlag.  De har laget og merket rundt 100 km rundløyper i bolignære områder rundt omkring i hele Asker. Muligheten for et friluftsliv rett utenfor døren har dermed blitt bedre!

Lørdag 3. november klokken 14.30 åpner ordfører Lene Conradi den siste av disse, og med det avslutningen av prosjektet. Åpningen av Torp-Høymyr-runden skjer ved Torp-Høymyr barnehage og vil du være med på turen, kan du lese mer om den på Asker Turlags egne sider.

Alle de 20 turene vil etterhvert bli presentert her på kommunens hjemmesider.

Bildet nedenfor er fra en tidligere åpning av en av de 20 turløypene.

Fra åpning av en tidligere turløype