Søknadsfrist for driftstilskudd til frivillige organisasjoner er 15. oktober.

Søknad om tilskudd til allmenngyldige kulturtiltak har samme søknadsfrist. 

Les mer om tilskuddsordningene våre og søknadsfrister på egne sider.