Asker kommune ønsker å markere strandryddedagen med ryddeaksjoner langs hele kommunens kystlinje, og inviterer alle kommunens innbyggere til å delta på Strandryddedagen lørdag 5. mai.

Alle som ønsker kan være med på strandryddedagen, og man kan selv velge hvor og når man ønsker å rydde. På Hold Norge rent sin ryddeportal  kan man melde seg på en ryddeaksjon eller opprette sin egen ryddeaksjon.

Seks stasjoner i Asker

I Asker har kommunen seks bemannede stasjoner langs kysten der folk kan møte opp for å delta. Stasjonene er plassert på Hvamodden (Nesøya), Holmenskjæret, Hvalstrand, Spira (Løkenes), Vollen og Sjøstrand. Det er også mulig å rydde på egen hånd utenom disse stasjonene.

Stasjonene er bemannet i tidsrommet fra kl 11.00 til 15.00. Her får man utdelt sekker til å samle søppel i.

Hele kystlinjen skal ryddes

Det er ikke bare strandsonen, men også kystområdene rundt stasjonene som skal ryddes. Det er mulig å gå mellom stasjonene og sekkene kan leveres på andre stasjoner enn den man startet fra. Hele kystlinjen skal ryddes, men vi oppfordrer alle til å respektere privat eiendomsrett og ikke ferdes der det er til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for eier.

Illustrasjonsbilde fra Vollen
Fra Rabben i Vollen en sommerdag i 2011.

Plast-levering på Yggeset

Det er også mulig å gjøre en innsats utenom strandryddedagen. Hele året kan man hente sekker fra Hold Norge Rent ved Yggeset avfallspark, Servicetorget eller Holmen svømmehall. Disse kan benyttes til å plukke plastavfall langs kysten. Etter rydding kan sekkene kastes i de nedgravde avfallscontainerne som finnes på de fleste kommunale strender eller de kan leveres avgiftsfritt på Yggeset avfallspark. Det er kun plastavfall som kan leveres i sekkene. I tillegg kan trykkimpregnert trevirke leveres ved siden av. Det er kun avfall plukket ute i naturen som kan leveres. Avfall fra private eiendommer omfattes ikke av denne ordningen.

Dersom man under rydding finner større gjenstander som ikke får plass i sekkene (for eksempel isopor, bildekk ol . kan dette entes settes ved siden av de nedgravde containerne eller meldes inn til kommunen som henter det på stedet. Annet avfall (glass, metall, EE-avfall etc) må leveres må nærmeste returpunkt.

Strandryddedagen er basert på frivillig innsats og vi oppfordrer alle innbyggere i Asker til å bli med på å holde kysten vår ren!

For mer informasjon kontakt Natur og idrett.