Med bakgrunn i den omfattende tørkekrisen i vekstsesongen har det blitt fôrkrise over store deler av Østlandet, også for de med grovfôrproduksjon og beitedyr i vår region. Beiteeierlaget har derfor gitt tillatelse til utvidet beitesesong frem til 23. september i Vestmarka beiteeierlag sitt område.

I normalår varer beitesesongen i Vestmarka fra 25. mai til 10. september og med båndtvang frem til 20 september. Dette er hjemlet i forskrift om hundehold i Asker §4b. Det vil derfor ikke bli mye forskjell fra normalår, men kommunen vil allikevel be hundeiere om å ta hensyn til at det er husdyr på beite noe lenger enn vanlig og ber turgåere generelt holder grinder lukket.

Det understrekes at tillatelsen til utsatt sankedato er ekstraordinær og at løsningen ikke vil være en permanent situasjon i fremtiden.

Når det gjelder båndtvang, enten det er i områder der båndtvangen er frem til 20. august eller i beiteområder der det er frem til 20. september, så er det ikke lov med trening av jakthunder uten grunneiers tillatelse.