Dessverre kastes mye søppel rundt om i kommunen. Hver vår er det derfor behov for opprydding. I den forbindelse legges det til rette for gjennomføring av enkle ryddedugnader for lag og foreninger som kunne tenke seg å ta i et tak for fellesskapet.

I 2018 ønsker vi å prioritere ryddearbeidet langs kysten i forbindelse med Strandryddedagen, og en frivillig ryddeordning resten av året. I tillegg ønsker vi å rydde langs de meste brukte gang- og sykkelveiene.

Søppelplukking langs gang- og sykkelveier

Dugnadene langs gang- og sykkelveier er delt inn i roder. Hver rode skal ryddes to ganger i året (vår og høst). Det er mulig å søke på en eller flere roder, både vår og høst. Godtgjørelsen for rydding av de ulike rodene varierer noe avhengig av lengde og forventet arbeidsmengde. Vi ønsker imidlertid at flest mulig skal få mulighet til å delta og vil fordele oppgavene på flest mulig grupper. Dersom antall søkere er flere enn antall oppgaver, vil det bli fordelt ved loddtrekning.

Søppelrydding langs veiene krever et sikkerhetskurs, og alle som skal delta på dugnaden må stille på et slikt kurs i forkant.

Lag og foreninger som gjennomfører dugnadsoppgaver må selv stille med nødvendig redskap som søppelposer, hansker og annet de trenger til dugnadsoppgaven.

Søppelplukkingen gjelder kun for klubber, lag og foreninger registrert i Asker. Skoleklasser, russebusser og andre uorganiserte grupper har ikke anledning å delta, med mindre det er ledige roder etter ordinær tildeling.

Det forutsettes de enkelte klubber, lag og foreninger samordner henvendelsene sine. Utvelgelse av klubb, lag eller forening til søppelplukkingen foregår på vilkår av at flest mulig av disse skal delta.

Strandryddedagen 5. mai

Ved gjennomføring av vårdugnaden er det ønskelig at en større del av innsatsen langs kysten skal skje gjennom Strandryddedagen. Dette er en aksjon som organiseres via prosjektet Hold Norge Rent og organisasjonen Avfall Norge.

Strandryddedagen er basert på frivillig innsats og det gis ikke økonomisk godtgjøring for ryddearbeidet, men det betales godtgjørelse for bemanning av ryddestasjonene.

Vi oppfordrer alle innbyggere i Asker til å bli med på Strandryddedagen lørdag 5. mai!

Hvordan melder man seg på dugnaden?

Se egen påmeldingsliste med de ulike områdene. Skriv direkte inn i Excel-lista på det eller de områdene dere ønsker å rydde, og send lista på e-post til natur.idrett@asker.kommune.no

  • Frist for søknad er 14. april.

Illustrasjonsbilde