Onsdag 31. oktober underskrev Asker kommune en samarbeidsavtale med Røyken kommune og Norges Cykleforbunds kompetansesenter, om bygging og drift av den fremtidige velodromen på Langenga.

Avtalen forplikter kommunene til å bidra med 5 prosent av anleggsinvesteringene og et årlig driftstilskudd på 5 prosent av driftskostnadene. Til gjengjeld får kommunene bruks- og treningstid i anlegget.

De totale anleggskostnadene for Velodromen er beregnet til 130 millioner kroner. Askers andel er 6,5 millioner kroner.

Bilde fra signering
Avtalen ble signert av (fra venstre) Dag Schatsum-Hansen, (styreleder Norges Cykelforbunds Kompetansesenter AS), Jan Oddvar Sørnes (president i Norges Cykleforbund), Lene Conradi (ordfører i Asker kommune) og Eva Noren Eriksen (ordfører i Røyken kommune).