Borgen Skolekorps består i dag av om lag 40 musikanter fordelt på tre korps: Aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps. De har musikanter mellom 8 og 18 år fra barneskolene Hagaløkka, Rønningen og Vardåsen. De ønsker å være aktive i nærmiljøet og være et inkluderende fritidstilbud i et område med barn fra mange kulturer.

Fra høsten 2016 ønsker de at DU skal lede deres nye aspirantkorps og juniorkorpset. De har 13 motiverte 2.-5.-klassinger som gleder seg til aspirant-oppstart til høsten. I juniorkorpset venter en flott gjeng på 14 musikanter. Stillingen vil bli på 20-25%, avhengig av korpsets aktivitet, og er et ettårs vikariat med mulighet for fast ansettelse. Korpset ønsker også å utvide stillingen til å omfatte SFO-kurs vår og høst fra våren 2017.

Hva de ønsker av deg

 • at du er flink med barn og har evnen til å motivere både på øvelsene og mellom øvelsene.
 • at du er god musikalsk og har evnen til å overføre din kunnskap til barn på varierte måter.
 • at du har ambisjoner på vegne av korpset og er interessert i å samarbeide med korpsets øvrige dirigenter, korpsets styre og foreldrene.
 • at du har relevant utdannelse
 • at du har tidligere erfaring som korpsdirigent.
 • at du er blid, omgjengelig, positiv og tydelig i møte med musikantene.

Om korpset

 • har øvelser hver onsdag mellom kl 17 og 19.45 på Borgen skole i Asker
 • har en dyktig slagverksinstruktør som er tilstede på hver øvelse.
 • arrangerer seminarer og turer som planlegges i god tid og legges inn i korpsets terminliste
 • ønsker et aktivt dirigentteam som tilfører vitalitet til vårt lokale korps slik at vi kan tilby et attraktivt fritidstilbud og være en aktiv del av lokalmiljøet
 • har et engasjert styre og aktive foreldre som heier på dirigentene
 • lønner via Asker kulturskole i henhold til erfaring og ansiennitet i tråd med Asker kommunes gjeldende retningslinjer

Søknad med CV og referanser sendes leder@borgenskolekorps.no snarest.

Mottatte søknader vil bli behandlet fortløpende. Siste frist 26.juni.
Korpset håper på ansettelse før sommeren med oppstart 17. august.

Se korpsets hjemmeside www.borgenskolekorps.no for mer informasjon om korpset.