Vil du søke Drømmestipend i 2017? Asker kommune ved Asker kulturskole søker kandidater til Drømmestipendet 2017.

Drømmestipend 2017

Unge utøvere født mellom 1997 og 2004 innen fagområdene dans, musikk, skapende skriving, visuell kunst, sirkus, teater og annet har mulighet til å vinne et stipend på 10.000 kroner.

Søknad sendes kulturskolen per post: Asker kulturskole, Postboks 353, 1372 Asker, eller på e-post til erisa@asker.kommune.no innen 15. februar.

Om søknaden

Det er ikke noe eget søknadsskjema, men søknaden må inneholde:

  • Navn/Fødselsdato
  • Adresse/e-post/telefon
  • En tekst som beskriver deg/gruppen din som utøver
  • En beskrivelse av DRØMMEN
  • Dokumentasjon på ditt arbeid (video/lydopptak/bilde)

For beskrivelse av hva slags dokumentasjon som kreves, se informasjon på Drømmestipendets nettside.

Du trenger ikke være elev ved kulturskolen for å søke om Drømmestipend.

Mer informasjon

Spørsmål kan rettes til avdelingsleder Eli Engstad Risa ved Asker kulturskole på telefon 66 76 81 00 eller på e-post: erisa@asker.kommune.no

Les mer på Drømmestipendets nettside