Skolerute Asker kulturskole 2015/2016
Type fri/ferieDato Eventuell tilleggsinformasjon
Oppstartsmøte/Foreldremøte 21. - 27. august  
Undervisningsstart 28. august  
Undervisningsfri 14. september Valgdag
Foreldremøte - NYE ELEVER 21. september kl. 18.00-19.30, ØAG
Høstferie 28. september- 2. oktober (uke 40)  
Siste undervisningsdag før jul 15. desember  
Første undervisningsdag etter jul 5. januar  
Undervisningsfri 22. januar Planleggingsdag lærere
Vinterferie 22.-26. februar (uke 8)  
Påskeferie 21.-29. mars (uke 12) Ingen undervisning 29. mars
Undervisningsfri 4. mai, 5. mai, 6. mai, 16. mai., 17. mai  

Siste undervisningsdag før sommeren 2016 er mandag 20. juni

Konserter/Arrangementer/Forestillinger 2015-2016

Elever deltar på kulturskolens arrangementer etter nærmere avtale med lærer.

Konserter/Arrangementer/Forestillinger
Type arrangementTidSted
Barnas verdensdag ( BVD) 17. oktober Asker kulturhus
Team-/Institusjons-/huskonsert Uke 43, 44, 45 Etter avtale med lærer
Ungdommens musikkmesterskap - UMM 21.-22. november Oslo og Bærum
Elevarrangement oktober Snekkersalen ØAG
Band konsert høst Asker kulturhus
Kirkekonsert 4. desember Vardåsen kirke
Førjulskonserter/forestilling - team uke 49, 50, 51 Etter avtale med lærer
Slagverkseminar 16. og 17. januar Ikke avklart
Ungdommens kulturmønstring 11. og 12. mars Asker kulturhus
Vårfestival 18.-21. april Kulturhuset, ØAG, Venskaben
Teaterfestival 25.-30. april Kulturhuset, ØAG, Venskaben
Asker kulturfestival 26.-30. mai Asker
Åpningsforestilling Kulturfestival 26. mai Asker kulturhus
Sjokoladekappleik Kulturfestival  
Kunstutstilling Kulturfestival  
Bandkonsert Vår 2016 Asker kulturhus
Team-/forestilling - sommeravslutning Uke 22, 23, 24 Etter avtale med lærer
Bibliotek- og Foajekonserter Hele året Asker kulturhus