Den kulturelle skolesekken i Asker skal tilby kulturtilbud av profesjonell kvalitet til alle elever i grunnskolen.

Elevene skal gjennom ordningen oppleve og gjøre seg kjent med ulike kunst og kulturuttrykk som scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv.

Her finner du programmet for skolene.

Frist for forslag til produksjoner er 1. november og skjemaet finner du her. Dette må fylles ut på PC eller Mac (fungerer ikke på nettbrett/smarttelefon). Ferdig utfylt skjema sendes på e-post til postmottak@asker.kommune.no. Merk e-posten med følgende referansenummer i emnefelt: 17/16059.