Den kulturelle skolesekken i Asker skal legge til rette for at alle elever i grunnskolen skal få oppleve et profesjonelt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet.

Elevene skal gjennom ordningen erfare ulike kunst og kulturuttrykk som scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv. 

Her finner du programmet for skolene.

For utøvere som ønsker å sende inn programforslag:

Høsten 2016 ble Asker kommune del av direktekommuneordningen. Det betyr at kommunen mottar spillemidler direkte fra Kulturtanken, og foretar programmering av hele den kulturelle skolesekken på grunnskolenivå. Akershus Fylkeskommune administrerer fremdlees programmet for VGS. Det er Asker kulturskole som på vegne av kommunen administrerer og programmerer i samråd med eksternt fagråd og programråd.

DKS Asker ønsker alle programforslag fra profesjonelle skapende og utøvende kunstnere velkommen. Vårt fagråd programmerer ut fra skjønnsmessige kriterier om kvalitet og relevans. Vi oppfordrer det visuelle kunstfeltet til å søke med ustillingsprosjekt, stedspesifikke verk og performance som kan gjennomføres i skolens uterom/bygning. I tillegg mottar vi gerne forslag til utviklingsprosjekt av tverrkunstnerisk art, samt forslag til nyskapende kulturarvsprosjekter. DKS Asker legger vekt på at elevene skal møte DKS-aktører som gjenspeiler det kulturelle mangfoldet i dagen Norge.

NB! Frist for innsendelse av programforslag er 1. oktober i felles portal: Fra og med 2019 skal alle utøvere sende inn programforslag i en felles portal administrert av Kulturtanken. Du finner lenken her. Alle henvendelser av teknisk art må rettes til Kulturtanken.

Spørsmål angående ordningen kan sendes til DKS-koordinator Siri Forberg, siri.forberg@asker.kommune.no.