Den kulturelle skolesekken i Asker skal legge til rette for at alle elever i grunnskolen skal få oppleve et profesjonelt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet.

Elevene skal gjennom ordningen erfare ulike kunst og kulturuttrykk som scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv. 

Her finner du programmet for skolene.

For utøvere som ønsker å sende inn programforslag:

Høsten 2016 ble Asker kommune del av direktekommuneordningen. Det betyr at kommunen selv disponerer over midlene og foretar programmering av den kulturelle skolesekken på grunnskolenivå. Asker kulturskole administrerer dette. 

Vi tar imot programforslag på ferdigproduserte forestillinger og verksteder innenfor et bredt spekter av kunst- og kulturuttrykk. Vi er også åpne for forslag til former for co-produksjoner.

Frist for forslag til produksjoner er 1. oktober og skjemaet finner du her. Dette må fylles ut på PC eller Mac (fungerer ikke på nettbrett og smarttelefon). Last ned skjemaet i PDF før du starter utfyllingen. Bytt eventuelt nettleser om det ikke fungerer. Ferdig utfylt skjema sendes på e-post til postmottak@asker.kommune.no. Merk e-posten med følgende referansenummer i emnefelt: 18/9562. 

NB! Alle vedlegg må samles i én PDF som ikke overstiger 2 MB. Store filer som foto etc. må derfor komprimeres. Det er viktig at du merker vedlegg med følgende: sjanger, prosjektnavn og referansenummer.

Spørsmål angående ordningen kan sendes til DKS-koordinator Siri Forberg, siri.forberg@asker.kommune.no.