Den kulturelle spaserstokken i Asker har rundt 60-70 arrangementer årlig på ulike arenaer i hele nye Asker. I tillegg har seniorsentrene mange flotte tilbud.

Piano med høstløv
Eldre bosatt på institusjoner eller eldre bosatt hjemme som ikke kan nyttiggjøre seg av kommunens ordinære kulturtilbud, skal ha lik mulighet til å oppleve kulturformidling av god kvalitet.

 

For mer informasjon om Den kulturelle spaserstokken kontakt Asker kulturskole på telefon 66 76 81 00 eller send en e-post til spaserstokken@asker.kommune.no.