Priser for undervisningstilbudene og instrumentleie ved Asker kulturskole.

Kontingent og instrumentleie faktureres to ganger per år (september og januar).

Priser Asker kulturskole 2017
UndervisningstilbudPris per år
 (kroner)
Ordinær undervisning 
(tegning, maling, dans, teater og musikk)
4 575
Interpretasjon 
(20 minutter ekstra spilletid per uke) 
4 575
Samspillgruppe, storband og minigruppe, 
for elever bosatt i Asker
2 545
Kor 2 545
Musikkverksted 2 545
Seniorteater 1 235
Instrumentleie  1 030

Prisene reguleres 1. januar hvert år i henhold til gjeldende handlingsprogram for Asker kommune.