Priser for undervisningstilbudene og instrumentleie ved Asker kulturskole.

Semesteravgift og instrumentleie faktureres to ganger per år (september og januar).

Priser Asker kulturskole 2017
UndervisningstilbudPris per år (kroner)Pris per semester (kroner)
Ordinær undervisning 
(tegning, maling, teater og musikk)
4 575 2287,50
Interpretasjon 
(20 minutter ekstra spilletid per uke) 
4 575 2287,50
Samspillgruppe, storband og minigruppe, 
for elever bosatt i Asker
2 545 1272,50
Kor 2 545 1272,50
Musikkverksted, Teaterlek 2 545 1272,50
Seniorteater 1 235 617,50
Instrumentleie 1 030

515

Prisene reguleres 1. januar hvert år i henhold til gjeldende handlingsprogram for Asker kommune.

Inngått avtale er økonomisk bindende semestervis og opphører først når skriftlig utmelding er mottatt av kulturskolens administrasjon; via utmeldingsskjemaet på hjemmesiden eller e-post kulturskolen@asker.kommune.no.

Lærere kan ikke motta utmeldinger.

Utmeldingsfrist for kommende vårsemester er 1. desember og for høstsemesteret 1. mai. Ved for sen eller manglende utmelding vil skolen kreve semesterkontingent for det påfølgende semester.

Asker kulturskole yter ikke søskenmoderasjon.

Familier med lav inntekt kan søke om redusert elevkontingent.