Priser for undervisningstilbudene og instrumentleie ved Asker kulturskole.

Semesteravgift og instrumentleie faktureres to ganger per år (september og februar).

Priser Asker kulturskole 2018
UndervisningstilbudPris per år (kroner)Pris per semester (kroner)
Ordinær undervisning 
(tegning, maling, keramikk, teater og musikk)
4 980 2490
Interpretasjon 
(20 minutter ekstra spilletid per uke) 
3735 1867,50
Samspillgruppe, storband og minigruppe, 
for elever bosatt i Asker
2 740 1370
Kor 2 740 1370
Musikkverksted, Teaterlek 2 740 1370
Seniorteater 1 300 650
Instrumentleie 1 050

525

Prisene reguleres 1. januar hvert år i henhold til gjeldende handlingsprogram for Asker kommune.

Inngått avtale er økonomisk bindende semestervis og opphører først når skriftlig utmelding er mottatt av kulturskolens administrasjon; via utmeldingsskjemaet på hjemmesiden eller e-post kulturskolen@asker.kommune.no.

Lærere kan ikke motta utmeldinger.

Utmeldingsfrist for kommende vårsemester er 1. desember og for høstsemesteret 1. mai. Ved for sen eller manglende utmelding vil skolen kreve semesterkontingent for det påfølgende semester.

Asker kulturskole gir 25% søskenmoderasjon (fra søsken nummer to) og 25% flerfagsrabatt (fra fag nummer to). Merk at betaler må være den samme for begge søsken for at søskenmoderasjon skal gis.

Familier med lav inntekt kan søke om redusert elevkontingent.