Priser for undervisningstilbudene og instrumentleie ved Asker kulturskole.

Kontingent og instrumentleie faktureres to ganger per år (oktober og februar).

Priser Asker kulturskole 2016 
UndervisningstilbudPris per år
 (kroner)
Ordinær undervisning 
(tegning, maling, dans, teater og musikk)
4 450
Interpretasjon 
(20 minutter ekstra spilletid per uke) 
4 450
Samspillgruppe, storband og minigruppe, 
for elever bosatt i Asker
2 470
Kor 2 470
Musikkverksted 2 470
Seniorteater 1 200
Instrumentleie  1 000

Prisene reguleres 1. januar hvert år i henhold til gjeldende handlingsprogram for Asker kommune.