Musikanter i skolekorpsene i Asker får sin instrumentalopplæring hos Asker kulturskole

Ved å starte i skolekorps får du automatisk plass i kulturskolen. Kontaktinformasjon til korpsene finner du i oversikten over lag og foreninger i Asker (velg 'kulturforening' under kategori).