Har du lyst å være en del av Asker kommune - mulighetens kommune og Asker kulturskole?

Asker kulturskole ønsker lærere med solid faglig kompetanse og erfaring som pedagoger og  utøvere.  Som lærer i kulturskolen må du være glad i barn og ungdom og engasjert og utviklingsorientert.  

Undervisningssteder/undervisningstilbud

Asker kulturskole har sin hovedbase på Østre Asker gård i Asker sentrum, med administrasjon, øvingsrom, konsertsal, slagverksstudio, bandrom, lydstudio og arbeidsrom. En stor del av undervisningen er gitt desentralisert på skolene, kulturhuset og Venskaben.

 Vi tilbyr opplæring innen de fleste musikk- og kunstfag, der instrumentalopplæring og musiske disipliner utgjør den største delen. I tillegg til musikkfag gir kulturskolen undervisning i teater, tegning og maling, keramikk.  

Aktiviteter

Kulturskolen er svært aktiv og har rundt 150 større og mindre konserter, forestillinger og utstillinger i løpet av et skoleår.  Asker kommune har de siste årene satset sterkt på sin kulturskole og det har vært arbeidet aktivt med å utvikle kulturskolens tilbud slik at alle aldersgrupper har et tilbud i kulturskolen. Det er etablert tilbud for de aller minste barna med musikk fra livets begynnelse og musikkverksted. De eldre får et tilbud gjennom den kulturelle spaserstokken og gjennom kulturskolens seniorteater.

Ressurssenter og samarbeid

Kulturskolen har et nært samarbeid med skolekorpsene og strykeorkesteret Musica Sinfonietta som alle har sine dirigenttjenester gjennom kulturskolen. Vi ønsker å være et ressurssenter for musikk-, kunst- og kulturaktiviteter i Asker kommune og har nært samarbeid med blant annet Asker kulturhus, skolene, barnehagene, kommunale institusjoner og Askers kulturliv for øvrig.

Asker kulturskole skal være en kulturskole for alle hvor alle elever skal få oppleve gleden av å lykkes!