Asker kulturskole har undervisning i musikk, teater og visuelle kunstfag.

Kulturskolen tilbyr undervisning på piano, hardingfele, fiolin, fløyte, bratsj, cello, kontrabass, gitar, elgitar, elbass, gitargruppe, obo, fagott, klarinett, saksofon, trompet/kornett, horn/valthorn, baryton, trombone, tuba, slagverk, trekkspill og sang.

Det er mest vanlig å  starte opplæringen fra 3. trinn.

Pris/semesteravgift

Se prisliste: ordinær undervisning

Instrumenter

Kulturskolen har instrumenter til leie på fiolin, bratsj, obo, tverrfløyte, trekkspill, cello og kontrabass. Instrumentene finnes i ulike størrelser og passer også de aller minste elevene.  Utover dette må eleven/foresatte skaffe instrumenter selv. Elever knyttet til korpsene låner instrument gjennom korpset. 
Kulturskolen forutsetter at elever som får pianoundervisning har piano eller el-piano hjemme for den daglige øvingen. Keyboard er ikke tilstrekkelig. 

Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på, vi hjelper deg gjerne.

Pris for leie av instrument gjennom kulturskolen er kr 515 per semester.

Påmelding og søknad

Elever kan søke på spilleopplæring hele året. Nye elever tas vanligvis opp ved skolestart hvert år. Ved ledig plass vil tilbudet gå til de som står på venteliste.
Det kan være ventetid på noen instrumenter.

Dag, tid og sted avtales med lærer. Undervisningen følger skoleruta for Asker kommune.

Det blir sang, dans, musikkleker og mer organisert spill på instrumenter fra den norske kulturskatten, men også musikk fra andre land. Barna blir introdusert for musikkbegreper gjennom sang og bevegelse, dramatisering og musikkeventyr.

Vi spiller på barnas kreativitet og improviserer sanger, leker at vi er på scenen og bruker musikk fra barnas hverdag. Deltakelse i musikkverksted er et godt grunnlag for videre musikk- og instrumentalopplæring. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Ta kontakt med kulturskolen for mer informasjon.

Pris

Se prisliste for kulturskolen

Dette er tilbudet for elever med særskilte behov. Undervisningen blir gitt av en musikkterapeut og lagt opp i samarbeid mellom foreldre, elev og lærer.

Undervisningstid 30 minutt i 35 uker.

Ta kontakt med Asker kulturskole for mer informasjon.

Pris

Tilrettelagt undervisning koster det samme som ordinær undervisning ved kulturskolen. Se prisliste for kulturskolen. 

Asker kulturskole har både barnekor og ungdomskor. Barnekoret er for deg mellom 6 og 9 år. Ungdomskoret er for deg fra 10 år og oppover.
Dirigent er Steffen Kammler.

Det er fokus på sang- og musikkglede, sangteknikk gjennom et spennende og variert repertoar. Korene deltar på kulturskolens arrangementer, i tillegg til egne konserter og forestillinger.

Øvingstider

Barnekoret: Onsdager i Snekkersalen i kulturskolens lokaler på Østre Asker gård.
Ungdomskoret: Onsdager i Snekkersalen i kulturskolens lokaler på Østre Asker gård.

Pris

Se priser for korundervisning i kulturskolens prisliste.

Klarinettensemble - torsdager, Hvalstad skole

Fløyteensemble - torsdager, Kulturskolen, Østre Asker gård

Storband - torsdager, Kulturskolen, Østre Asker gård

Kammergrupper for strykere - Kulturskolen, Østre Asker gård

Afrikansk marimba 

Påmelding og mer informasjon

For påmelding/søknad til samspillgrupper, ta kontakt på telefon: 66 76 81 00 eller e-post: kulturskolen@asker.kommune.no

Pris

Se for samspillgrupper i kulturskolens prisliste.

Les mer om Musica Sinfonietta - barne- og ungdomsorkester på orkesterets egne sider.

Innhold

Grunnleggende teaterteknikker, bevegelsestrening, utvikling av kroppsspråk, rytmikk, dans, pantomime, stemmebruk, diksjonsøvelser, språk, replikkøvelser, diktlesning, improvisasjon og innstudering av forestilling.

Undervisningen har som mål å gi elevene et solid tilbud i teaterfaget, utvikle anlegg og gjøre elevene til kreative, ansvarsbevisste og trygge individer.

Asker barne- og ungdomsteater har venteliste men har ledige plasser på noen av gruppene.

For mer informasjon, ta kontakt med kulturskolen eller send e-post til Tor.Age.Schunemann@asker.kommune.no.

Tid og sted

Undervisningen foregår i Festsalen og Radar scene i Asker kulturhus, på Venskaben og Snekkersalen i kulturskolens lokaler (Østre Asker gård).

Det er oppstart i uke 35, og vi holder på til og med uke 50. Vårsemesteret går fra uke 2 til og med uke 24.

Pris

Se priser for ordinær undervisning i kulturskolens prisliste.

Grunnleggende og videregående opplæring i tegning

Ulike formater og teknikker med kullstift og blyant.

Alle uansett alder begynner på grunnleggende opplæring. Du blir sett og får utført tegneoppgavene ut fra ditt eget tegnenivå - samtidig vil du også få noe nytt å strekke deg etter! Etter det første året kommer du i en videregående gruppe.

Vi starter gjerne gruppen med kroki som oppvarming og jobber så med oppgaver som også kan strekke seg over tid. Vi tegner både inne og ute. Ideer du har til bilder du vil lage vil du få oppmuntring og veiledning til å få gjennomført.

Det første året blir du kjent med begreper innenfor visuelt fagfelt, tegning. Du får materiallære og lærer noe om blant annet: strek, flate, valør, lys, skygge, form, rom, transparens, perspektiv, farger, landskap, tekstur, kroki, stilleben, portrett, karikatur, anatomi og kunsthistorie m.m. Hvordan leser øyet et bilde? Vi undrer oss sammen, fantaserer, forsker og har jevnlige korrekturgjennomganger.

Av og til samarbeider vi om større bilder/prosjekter og innimellom får vi tegneoppdrag fra Asker kulturhus eller andre.

De videregående årene forsker vi dypere på dette, med mer. Etterhvert vil du finne ditt visuelle språk.

Vi får og ser en relevant kunstutstilling sammen i løpet av skoleåret. Hver vår stiller vi ut tegninger en uke i Galleriet Asker Kunstforening, sammen med de andre gruppene på visuelt fagfelt. Innimellom holder vi andre mindre utstillinger.

Det er automatisk inntak fra grunnleggende opplæring - om ikke annet er meldt fra.

Sted: Colosseum, Borgen ungdomsskole

Pris: Se prisliste: Ordinær undervisning

Alder: fra 8 til 20 år

Ta gjerne kontakt med kulturskolen for mer informasjon.

Grunnleggende og videregående opplæring i maling

Ulike formater og teknikker med akrylmaling. Skisser lages ofte i blyant eller kull.

Alle uansett alder begynner på grunnleggende opplæring. Du blir sett og får utført maleoppgavene ut fra ditt eget malenivå - samtidig vil du også få noe nytt å strekke deg etter! Etter det første året kommer du i en videregående gruppe.

Innimellom starter vi gruppen med kroki som oppvarming og jobber så med oppgaver som også kan strekke seg over tid. Vi tegner både inne og ute. Ideer du har til bilder du vil lage vil du få oppmuntring og veiledning til å få gjennomført.

Det første året blir du kjent med begreper innenfor visuelt fagfelt, maleri. Du får materiallære og lærer noe om blant annet: farger, transparens, tekstur, valør, lys og skygge, form, rom, flate, perspektiv, kroki, stilleben, portrett, karikatur, litt anatomi og kunsthistorie m.m. Hvordan leser øyet et bilde? Vi undrer oss sammen, fantaserer, forsker og har jevnlige korrekturgjennomganger.

De videregående årene forsker vi dypere på dette, med mer. Av og til samarbeider vi om større bilder/prosjekter og innimellom får vi maleoppdrag fra Asker kulturhus eller andre. Etterhvert vil du finne ditt visuelle språk.

Vi får og ser en relevant kunstutstilling sammen i løpet av skoleåret. Hver vår stiller vi ut malerier en uke i Galleriet Asker Kunstforening, en stor utstilling sammen med de andre gruppene på visuelt fagfelt. 

Det er automatisk inntak fra grunnleggende opplæring - om ikke annet er meldt fra.

Sted: Colosseum, Borgen ungdomsskole

Pris: Se prisliste: Ordinær undervisning

Alder: fra 8 til 20 år

Ta gjerne kontakt med kulturskolen for mer informasjon.

Kurset gir deg grunnleggende tredimensjonal forståelse, og du får forme mange gjenstander.

Alder: Fra 10 år
Sted: Colosseum, Borgen ungdomsskole
Tid: Torsdager

Pris: Se prisliste: Ordinær undervisning

For mer informasjon ta kontakt med kulturskolen eller send e-post til Tor.Age.Schunemann@asker.kommune.no.

Innføring i ulike animasjonsteknikker – fra ide til ferdig produksjon. Dette innebærer historiefortelling, filmopptak, filmredigering.

Kurs på ettermiddagstid i Asker bibliotek hvert semester dersom det er nok påmeldte.

Fyll inn søknadsskjema dersom du er interessert, så tar vi kontakt ved deg ved semesterstart i august.

Søknadsskjema

Her finner du vårt elektroniske søknadsskjema