Frister for utmelding fra kulturskolen.

Utmeldingsfrist for kommende vårsemester er 1. desember, og for høstsemesteret 1. mai. Ved for sen eller manglende utmelding vil skolen kreve semesterkontingent for det påfølgende semester.