Skjema og frist for utmelding fra kulturskolen

Elevene melder seg inn i kulturskolen for et fullt skoleår.

Utmeldingsfrist for kommende skoleår er 1. mai. Ved for sen eller manglende utmelding vil skolen kreve semesterkontingent for det påfølgende semester.

Utmeldingsskjema

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde