Skjema og frist for utmelding fra kulturskolen

Elevene melder seg inn i kulturskolen for et fullt skoleår.

Utmeldingsfrist for kommende skoleår er 1. mai. Ved for sen eller manglende utmelding vil skolen kreve semesterkontingent for det påfølgende semester.