Organisasjoner/foreninger/grupper: Vil dere bemanne utfartsparkeringsplassene på Sem i vinter? Mer info: asker.kommune.no/bemanning. Skriftlig søknad til natur.idrett@asker.kommune.no innen 29.12.2016.