Badeplass
Badeplass i vestenden av vannet

Badevann i nærområdet, sør for Asker golfbane. Lite tilrettelagt.

Adkomst via sti fra Hogstadveien, Ånnerudstubben eller sti fra Ånnerudskogen.

Kontakt

Besøksadresse

Hogstad

Bilder fra Hogstadvannet

Badeplass Hogstadvannet Badeplass i vestenden av Hogstadvannet