Holmenskjæret

Badeplass ved Holmensenteret med sandstrand og knauser. Her finnes badeflåte, stupebrett, lekeapparater og toalett. Holmenskjæret har kildesortering i nedgravd avfallsløsning.

Parkeringsmulighetene og gressarealene på Holmenskjæret er i 2016 begrenset av arbeidene med ny svømmehall. Ballbinge, volleyballbaner og annet utstyr vil bli reetablert i området når svømmehallen er på plass.

På grunn av byggingen av Holmen Svømmehall, vil det ikke bli opprettholdt Blått Flagg-standard på Holmenskjæret i 2016.

Målinger av badevannskvalitet

Vi foretar målinger av badevannskvaliteten i badesesongen. Oversikten med rapporter finner du på denne siden.

Kontakt

Besøksadresse

Holmen