Svartputt

Svartputt ligger i et kalkrikt område og er et tjern med tett gran og løvskog rundt. Svartputt eies og driftes av Brendsrudtoppen Vel. Ved badeplassen er det benker og badeflåter.

Gangadkomst fra Brendsrudtoppen.

Målinger av badevannskvalitet

Vi foretar målinger av badevannskvaliteten i badesesongen. Oversikten med rapporter finner du på denne siden.

Kontakt

Besøksadresse

Brendsrudtoppen