Svartputt

Svartputt ligger i et kalkrikt område og er et tjern med tett gran og løvskog rundt. Svartputt eies og driftes av Brendsrudtoppen Vel. Ved badeplassen er det benker og badeflåter.

Gangadkomst fra Brendsrudtoppen.

Kontakt

Besøksadresse

Brendsrudtoppen