På grunn av for høye bakterieverdier ved siste måling av vannkvaliteten i Sjøstrandbekken (utført 31. juli), anbefaler vi at man ikke bader og leker i bekken. Anbefalingen gjelder kun bekken, vannkvaliteten ellers på Sjøstrand er god.

Litt forhøyet bakterienivå

Hvalstrand, Sjøstrand, Holmenskjæret og Hvamodden er sertifisert for Blått Flagg også i 2017.

Måling av vannkvalitet

Vi illustrerer badevannskvaliteten på de forskjellige strendene med disse symbolene:

Lavt bakterienivå. God vannkvalitet = friskt badevann

Litt forhøyet bakterienivå = litt forhøyede bakterienivåer

Surt smilefjes = høyt bakterienivå i badevannet 

Vær oppmerksom på at kraftig regnskyll kan gi midlertidig dårlig badevannskvalitet. Vi anbefaler derfor at man venter i inntil et døgn med å bade etter kraftig regn.

Vi foretar målinger av badevannskvaliteten i saltvann hver 14. dag, og hver 4. uke i ferskvann i badesesongen. 

Siste måling var 14. august 2017 for både saltvann og ferskvann.

Badevannskvalitet
BadeplassVannkvalitet
Bondivann Lavt bakterienivå. God vannkvalitet
Elnestangen, Vollen Lavt bakterienivå. God vannkvalitet
Finnsrudvannet Lavt bakterienivå. God vannkvalitet
Gjellumvannet Lavt bakterienivå. God vannkvalitet
Hestesund Lavt bakterienivå. God vannkvalitet
Holmenskjæret Lavt bakterienivå. God vannkvalitet
Hvalstrand Lavt bakterienivå. God vannkvalitet
Hvamodden Lavt bakterienivå. God vannkvalitet
Semsvannet Lavt bakterienivå. God vannkvalitet
Sjøstrand Lavt bakterienivå. God vannkvalitet
Sjøstrandbekken Litt forhøyet bakterienivå  Bading og leking i bekken anbefales ikke
Spira Lavt bakterienivå. God vannkvalitet
Svartputt Lavt bakterienivå. God vannkvalitet
Ulvenvannet Lavt bakterienivå. God vannkvalitet
Vollen Lavt bakterienivå. God vannkvalitet

Temperaturer

Du finner badevannstemperaturer på sidene til Hvalstrand og Sjøstrand.