Vi måler badevannskvaliteten på en del strender i badesesongen. Siste måling i 2019 ble gjort 26. august i saltvann og 14. august i ferskvann.

Hvalstrand, Sjøstrand, Holmenskjæret og Hvamodden er sertifisert for Blått Flagg også i 2019.

Måling av vannkvalitet

Vi illustrerer badevannskvaliteten på de forskjellige strendene med disse symbolene:

Lavt bakterienivå. God vannkvalitet = friskt badevann

Litt forhøyet bakterienivå = litt forhøyede bakterienivåer

Surt smilefjes = høyt bakterienivå i badevannet

  • Vær oppmerksom på at kraftig regnskyll kan gi midlertidig dårlig badevannskvalitet. Vi anbefaler derfor at man venter i inntil et døgn med å bade etter kraftig regn.

Vi foretar målinger av badevannskvaliteten i saltvann hver 14. dag, og hver 4. uke i ferskvann i badesesongen.

Siste måling var 26. august i saltvann og 14. august i ferskvann. (Det ble tatt en ekstraprøve i Semsvannet, Ulvenvannet og Bondivannet 20. august).

Badevannskvalitet
Badeplass Vannkvalitet
Bondivannet Litt forhøyet bakterienivå
Elnestangen, Vollen Lavt bakterienivå. God vannkvalitet
Finnsrudvannet Lavt bakterienivå. God vannkvalitet
Gjellumvannet
Hestesund  Litt forhøyet bakterienivå
Holmenskjæret  Lavt bakterienivå. God vannkvalitet
Hvalstrand  Lavt bakterienivå. God vannkvalitet
Hvamodden  Lavt bakterienivå. God vannkvalitet
Semsvannet  Lavt bakterienivå. God vannkvalitet
Sjøstrand  Lavt bakterienivå. God vannkvalitet
Sjøstrandbekken Surt smilefjes
Spira Lavt bakterienivå. God vannkvalitet
Ulvenvannet Lavt bakterienivå. God vannkvalitet
Vollen Lavt bakterienivå. God vannkvalitet