På grunn av store snømengder innføres det fra 1. februar ekstraordinær båndtvang i Asker kommune.

Rådmannen har vedtatt forskrift om ekstraordinær båndtvang i Asker kommune med virkning fra 1. februar 2018 til 1. april 2018. Dersom snøforholdene skulle endre seg vesentlig før 1. april, vil forskriften bli opphevet. Vedtaket er hjemlet i hundeloven § 6, andre ledd punkt f.

Bakgrunn for vedtaket

Store snømengder og kulde skaper nå vanskelige leveforhold for viltet i hele kommunen. Spesielt er rådyr utsatt, og hunder som løper løse kan føre til at rådyr jages, bruker unødvendig mye energi eller i verste fall dør.

Dokumenter