• Hunder kan bare være løse når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte. Det er ordinær båndtvang i tiden fra og med 1. april til og med 20. august.
  • Det er ild -og bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark. 
    Les mer om bål- og bråtebrenning på sidene til Asker og Bærum brannvesen.
    Avfallsbrenning (bråtebrenning) ved boligbebyggelse i Asker tillates ikke av Kommuneoverlegen uansett tid på året. 
  • Vær forsiktig med engangsgriller, de kan lett skade både fjell og vegetasjon!
  • Kast ikke søppel i naturen. Flaskeskår og blikkbokser kan skade både dyr og folk, det samme kan risten fra engangsgrillen.
  • La sjeldne og sårbare vekster få stå i fred. De er vakrest der de er, og da kan andre som går i skogen også ha glede av dem. Bryt ikke kvist eller bar. Om alle gjør det blir trærne stygge og får varige skader.
  • For øvrig reguleres allemannsretten og ferdsel i utmark av Friluftsloven og Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.