Det er ramper for å sette ut og å ta opp småbåter på Holmenskjæret og i Vollen. Rampen i Vollen er nå forlenget slik at bruken er lettere.

Bilder av rampene

Rampe for utsetting og opptak av båter i Vollen Rampe ved Holmenskjæret for utsetting og opptak av båter