Både Vestmarka og Kjekstadmarka innbyr til gode turopplevelser på ski, men også løyper i boligområdene innbyr til en skitur hvis det kommer nok snø.

Utfartsparkering og løypeinformasjon

Isforhold

Hvis du søker informasjon om isforholdene på innsjøene i Asker, finner du god informasjon hos iskart.no og varsom.no. Asker har ikke eget isoppsyn.