Utmark

Du har lov til å slå opp telt eller overnatte i inntil to døgn i utmark uten eierens samtykke, så lenge:

 • det ikke er til fortrengsel eller ulempe for andre. 
 • du ikke setter opp telt så nær bebodd hus eller hytte at det forstyrrer beboernes fred og i alle fall ikke nærmere enn 150 meter.
 • telting eller annen overnatting ikke kan føre til skade på ungskog eller skogforyngelsesfelt.

Telting og ferdsel skjer på eget ansvar.

Innmark

Uten eiers samtykke har du ikke lov til å slå opp telt eller overnatte i innmark. Vi gjør oppmerksom på at kommunens badestrender og friområder regnes som innmark.

Kommunen tillater imidlertid telting ved det kommunale friområdet på Elnestangen i Vollen. Her kan telt stå i inntil to døgn under forutsetning av det ikke er til fortrengsel eller ulempe for andre brukere av friområdet. Kommunen forbeholder seg retten til å bortvise eller fjerne telt ved brudd på disse bestemmelsene.

Andre områder med teltforbud

Rundt Semsvannet er det ikke lov til å slå opp telt eller overnatte i en 200 m bred sone. Det er heller ikke lov til å slå opp telt på følgende områder:

 • Bjerkås naturreservat
 • Hvalskjæret naturreservat
 • Katterompa plantefredningsområde
 • Kråkholmen fuglefredningsområde (i perioden 15.april–15.juli)
 • Langåra naturreservat
 • Lille Bjerkøyskjær naturreservat
 • Løkenesskogen naturreservat
 • Rogneskjær fuglefredningsområde (i perioden 15.april–15.juli)
 • Spirebukta
 • Spirodden naturreservat
 • Terneholmen naturreservat
 • Ulvungene naturreservat
 • Ulykkesskjær naturreservat
 • Vendelholmene naturreservat
 • Viernbukta naturreservat