Hva skjer i Hurum, Røyken og Asker? Sjekk aktivitetskalenderen:

Ungdomstilbudene er spredt utover hele Asker, og er delt inn i sonene Borgen, Holmen, Vollen, Heggedal og Sentrum.

Aktivitetene utenfor sentrum foregår blant annet på Nova på Borgen, Kaliber i Heggedal og i samarbeid med innbyggertorgene og nærmiljøsentralene. 

Ungdomstilbud på Facebook

Se hva som skjer av aktiviteter på Facebook-sidene våre:

Bilde av en som skater