Sommerjobbtilbudet for ungdom er endret fra 2017, og er ikke lenger et åpent tilbud der alle kan søke. Kommunen og NAV vurderer nå hvem som har behov, og kontakter disse ungdommene direkte.

Det er tre ungdomsklubber i Asker, i tillegg til Radar i kulturhuset.

Kaliber ungdomsklubb og Nova fritidsklubb er rusfrie fritidstilbud for ungdom i nærmiljøet mellom 13 og 18 år.