Inngangsparti Nova

Nova er et gratis og rusfritt fritidssenter for ungdom i Borgensonen. Målet er å gi ungdommene en meningsfull fritid og styrke deres sosiale ferdigheter gjennom aktiviteter og samtaler i trygge omgivelser med voksne. Brukermedvirkning er sentralt i vårt arbeid.

Aktivitetsplanen finner du på Facebook-siden vår.
Nova er også en del av Borgen ungdomsskole og bistår i mentorarbeid, i midttimeaktiviteter, i elevrådsarbeid, i ulike kulturelle arrangementer, på foreldremøter og andre sosiale aktiviteter.

Kontakt

Åpningstider

Tirsdag: 14.25 –18.00
Onsdag: 14.25 –17.00
Torsdag: 14.25 –17.00

E-post

nova.aktivitetssenter@asker.kommune.no

Besøksadresse

Vardefaret 4
1388 Borgen