Ungdom på Nova

Nova aktivitetssenter, er et rusfritt tilbud av og for ungdommer på Borgen. Ungdom i organisasjonen Aktiv ungdom Borgen - AUB er her med på å påvirke fritiden sin. Det er ingen krav til kontingent. 

Nova samarbeider tett med Borgen ungdomsskole. Vi bistår i mentorarbeid, midttimeaktiviteter, ulike kulturelle arrangementer, deltar på foreldremøter og andre sosiale aktiviteter.

Kontakt

Åpningstider

Tirsdag: 14.00 –19.00
Onsdag: 14.00 –17.00
Torsdag: 14.00 –17.00

For fredagsarrangementer
- se Facebooksiden.

E-post

aktivungdomborgen@gmail.com

Besøksadresse

Vardefaret 4
1388 Borgen