Leikvollhallen, Holmen fjellhall, Askerhallens idrettshall og Heggedal idrettshall har åpningstid fra kl 16.00 til 22.30 (kl 08.00 til 19.00 i helger) i perioden 15. august til 15. juni.

Askerhallens ishall har åpningstid fra kl 15.00 til 22.30 (08.00 til 19.00 i helger) i perioden medio august til påske.

Det tildeles ikke aktivitets- og arrangementstid ut over denne åpningstiden.

Vi oppfordrer lag og foreninger til å overholde åpningstidene. I de tilfeller dette ikke etterleves, vil Natur og idrett fakturere arrangør for tid utover åpningstid per påbegynt time.

Disse timene faktureres med priser som dekker de økte lønnskostnadene og noe energiutgifter. Timeprisen for leie utover åpningstid er denne sesongen kr 700,- pr time for idrettshall og kr 900,- pr time for ishall.