Leikvollhallen, Holmen fjellhall, Askerhallens idrettshall, Nesøya idrettshall, Heggedal skoles flerbrukshall og Heggedal idrettshall har åpningstid fra kl 16.00 til 22.30 (kl 08.00 til 19.30 i helger) i perioden 15. august til 15. juni.

Gymsaler er åpne mandag - fredag i perioden 1.9.17-15.5.18. Gymsalene er ikke tilgjengelig i skolenes ferier og på skolenes fridager. (Høstferie uke 40, juleferie f.o.m. 22. desember 2017 t.o.m. 2. januar 2018, vinterferie uke 8, påskeferie f.o.m. 26. mars t.o.m. 2. april, 1.mai 2018)

Askerhallens ishall har åpningstid fra kl 15.00 til 22.30 (08.00 til 19.30 i helger) i perioden medio august til påske.

Det tildeles ikke aktivitets- og arrangementstid ut over denne åpningstiden.

Vi oppfordrer lag og foreninger til å overholde åpningstidene. I de tilfeller dette ikke etterleves, vil Natur og idrett fakturere arrangør for tid utover åpningstid per påbegynt time.

Disse timene faktureres med priser som dekker de økte lønnskostnadene og noe energiutgifter. Timeprisen for leie utover åpningstid er denne sesongen kr 740,- pr time for idrettshall og kr 950,- pr time for ishall/svømmehall.