Følgende haller har åpningstid fra kl 16.00 til 22.30 (kl 08.00 til 19.30 i helger) i perioden 15. august til 15. juni:

  • Leikvollhallen
  • Holmen fjellhall
  • Askerhallens idrettshall
  • Nesøya idrettshall
  • Heggedal skoles flerbrukshall
  • Landøya skoles flerbrukshall
  • Heggedal idrettshall

I Bondi skole flerbrukshall er det oppstart med treninger fra skolestart.

Gymsaler er åpne mandag - fredag i perioden 1. september - 15. mai.

Innenfor denne perioden er gymsalene og flerbrukshallene ved skoler, ikke tilgjengelig i skolenes ferier og på skolenes fridager. De vanlige feriene er høstferie i uke 40, juleferien, vinterferie i uke 8, påskeferien, 1.mai.

Askerhallens ishall har åpningstid fra kl 15.00 til 22.30 (08.00 til 19.30 i helger) i perioden medio august til påske.

Det tildeles ikke aktivitets- og arrangementstid ut over denne åpningstiden.

Vi oppfordrer lag og foreninger til å overholde åpningstidene. I de tilfeller dette ikke etterleves, vil Natur og idrett fakturere arrangør for tid utover åpningstid per påbegynt time.

Disse timene faktureres med priser som dekker de økte lønnskostnadene og noe energiutgifter. Timeprisen for leie utover åpningstid er i 2019 kr 760 per time for idrettshall og kr 975 per time for ishall/svømmehall .