Idrettshall i volleyballstørrelse integrert i Bondi skole. Det er egen adkomst til idrettshallen.

Parkeringsanlegg ved skolen.

Kontakt

Besøksadresse

Eddas vei 3