Banene ligger på Borgen og driftes av Asker kommune. For informasjon om bruk og leie kontakt Natur og idrett.

Kontakt

Besøksadresse

Vardefaret
1388 Borgen