Holmen idrettspark

Holmen idrettspark inneholder både idrettshall (Holmen fjellhall), turnhall og ishall. I tillegg er det flere private anlegg i idrettsparken.

Les om treningstid og utleie av idrettsanlegg.

Om anlegget

Idrettshallen er merket opp til:

  • 1 håndballbane (20m x 40m)
  • 1 basketballbane
  • 3 volleyballbaner
  • 5 badmintonbaner
  • 1 innebandybane

Hallen inneholder også:

  • 100 m innendørs løpebane
  • Turn- og judohall med egne disposisjonsrettsavtaler

Gulvbelegg: Syntetisk idrettsgulv
Maksimal innvendig takhøyde: 7 m
Garderober:  10
Publikumstoaletter:  2
Handikaptoalett: Ja
Tribunekapasitet: Ca 400

Ishallen er en standard ishockey-arena (30m x 60m) med is fra medio august til ultimo mars. Hallen er hjemmebane og drives av Holmen Hockey. Hallen har en kafé som drives av Holmen Hockey.

Det er ikke istid for publikum i Holmen ishall.

Garderober: 2 + kan ved behov benytte 2 garderober i Holmen Idrettshall
Publikumstoaletter: 2
Handikaptoalett: Ja
Tilskuerkapasitet: 300

Holmen Turnhall er en spesialhall for turn som begge Askers turnforeninger benytter.

Størrelse: 23m x 44m
Gulvbelegg: Kombi-elastisk syntetisk belegg. Hallen er permanent møblert med turnapparater.
Innvendig takhøyde: 7 m
Garderober: 2
Publikumstoaletter: 2
Handicaptoalett: Ja
Heis: Ja
Tribunekapasitet: Galleri med begrenset publikumskapasitet

Hallen inneholder også møterom og et lite styrkerom.

I tillegg til de kommunale anleggene i Holmen idrettspark inneholder idrettsparken også noen private anlegg.

Adkomst og parkering

Adkomst fra Slemmestadveien ved Holmensenteret. Parkering til haller og anlegg i Holmen Idrettspark er mellom kunstgressbanene i anlegget.

Kontakt

Telefon

Vakt Idrettshallen/Ishallen 915 83 144/66 84 83 85

Besøksadresse

Vogellund 20
1394 Nesbru