Nye badevannsprøver viser at vannkvaliteten i Risenga svømmehall er god og tilfredsstiller badevannsforskriftenes krav til bassengvann.

For å ivareta hygienen blir badevannet i svømmehallen regelmessig tilsatt rent vann med korrekte klorverdier, samtidig som forurenset vann tappes ut av bassengene i samme omfang. Badevannsforskriften sier at svømmehallen skal skifte to kubikkmeter vann per badegjest per time for å beholde gode hygieniske verdier. I et boblebad skiftes alt vannet hvert 4. minutt når det står og bobler, og hvert 6. minutt når det er ”hviletid”.

Asker kommune har strenge rutiner for å sikre god kvalitet på badevannet:
Automatiske og manuelle målinger
Badevannkvaliteten blir logget kontinuerlig i et anlegg i kjelleren i svømmehallen. Det gjøres elektroniske målinger hele tiden, med automatisk varsling når vannkvaliteten avviker fra hygieneverdiene som er satt. Hver 4. time tas det i tillegg manuelle prøver i bassengene, for å kvalitetssikre klor- og pH-verdiene. Ved avvik i hygieneverdiene blir kommunelegen kontaktet.

Prøver sendes til uavhengig laboratorium
Hver annen måned tas det også prøver av badevannet som sendes til Eurofins laboratorium for dyrking og analyse. Sterile prøveglass blir sendt fra Eurofins til svømmehallen i forkant. Glassene sendes tilbake til Eurofins umiddelbart etter prøvetaking, og skal da fortsatt være sterile.