Risenga svømmehall er medlem i sammenslutningen Badelandene. I hele oktober gjennomføres en markedsundersøkelse blant Badelandenes brukere.

Hver uke trekkes premier i form av gratis inngang til Badelandenes medlemsbad, blant annet Risenga svømmehall. Du finner undersøkelsen på Questback eller ved å skanne QR-koden under med mobiltelefonen.

Markedsundersøkelse Risenga