Bad for 75,- før klokken 12.00 og etter klokken 19.30 mandag til fredag. Billettsalget stanser 20.00 (gjelder ikke helligdager og sommeråpningstider).

Priser enkeltbillett
KategoriMan-frelør-søn
Tilskuerbillett 45 45
Barn 0–2 år, vanntett bleie 45 45
Barn 3-17 år, enkeltbillett 90 110
Studenter over 18 år, enkeltbillett** 90 110
Voksen, enkeltbillett 135 150
Familiebillett, 2 voksne + 2 barn (3-17 år)* 410 480
Uføre og funksjonshemmede*** 90 110

* Ekstra barn, ordinær billettpris - 10 kr
** Gyldig skolebevis/studentbevis må fremvises
*** Gyldig dokumentasjon/henvisning må fremvises

Priser klippekort og periodekort
KategoriBarnVoksenFamilie
Klippekort 10 besøk 800 1 150  
Klippekort 25 besøk 1 800 2 500  
30-dagers kort (personlig) 540 810  
Halvårskort (personlig)** 2 350 2 700  
Årskort (personlig)** 3 100 4 200 8 850*

* 2 voksne + 2 barn (3 - 17 år) + kr 1000 per barn utover 2.
** Halvårskort og årskort kan også benyttes på Holmen svømmehall

Klippekort har en gyldighet på ett år.

Grupperabatter
KategoriRabatt
Mer enn 10 personer  10 %
Mer enn 20 personer  15 %