Treningstid

Søknadsfristen for å søke treningstid i haller og anlegg skoleåret 2016/17 var 7. mars 2016. Fordelingsmøter for søkerne avholdes i månedsskiftet april/mai og endelig fordeling kan forventes før sommeren.

Denne siden vil revideres med oppdatert informasjon i god tid før søknadsfristen for skoleåret 2017/18.

Utleie

Både privatperson og foreninger kan leie haller, saler eller anlegg til arrangementer.

Søknadsskjema for arrangementer

Kontakt

For mer informasjon om treningstid og utleie, kontakt Natur og idrett