Treningstid i haller og gymsaler

Søknadsfristen for å søke treningstid i haller og gymsaler for skoleåret 2017/18 er onsdag 15. mars. Det skal søkes i Asker kommunes søknadsportal for treningstid. Husk at idrettslag med flere idretter må samordne ønskene sine, da det skal sendes en felles søknad fra hvert idrettslag. Treningstid fordeles etter Askermodellen.

Orientering om søkeprosessen 2017-2018

Informasjonshefte 2017.

Navnelister konkurrerende utøvere.

Utleie til arrangementer

Både privatperson og foreninger kan leie haller, saler eller anlegg til arrangementer. Gå til Asker kommunes søknadsportal for arrangementer.

Hvis du vil søke arrangementstid i andre lokaler enn hallene våre, finner du det på siden for leie av lokaler.

Kontakt

For mer informasjon om treningstid og utleie, kontakt Natur og idrett