Gymsaler - generell informasjon

 • Periode 1. september til 15. mai
 • Følger skoleruta i utleieperioden, gymsaler er stengt på skolenes fridager.
 • Stengt på dager hvor skolen trenger den til større arrangementer i skolens regi. 
 • For trening før 1. september eller etter 15. mai, ta kontakt med aktuell skole. Der det er tilsynsvakt til stede og ikke planlagt arrangementer, lar dette seg som oftest gjøre.

Utstyr

Leietagere står for utstyr til sin idrett, som baller etc. Det kan kun benyttes inneballer/softballer innendørs.

Basisutstyr som matter, tjukkas, volleyballstativ med nett, bukker, benker, kasser etc. er tilgjengelig i gymsalene. Utstyr som skolene gjerne har innelåst (baller, merkebånd, erteposer ol.), skal ikke leietakere kunne bruke.

Husk:

 • Alltid rene innesko.
 • Forlat gymsal og garderober ryddige, slik de var når dere kom - eller bedre.

Les mer

Den årlige fordelingen av treningstider i gymsaler gjelder for perioden 1. september til 15. mai. Gymsalene er stengt på dager elevene har skolefri, og når det skal være større arrangementer i skolens regi. Det er særlig før jul og før sommerferien at det er skolearrangementer som har behov for gymsalen. Se oversikt nedenfor.

I perioden 1. september til 15. mai følger utleie av gymsaler skoleruta, det vil si at gymsaler er stengt på skolenes fridager. I tillegg har skoler meldt at de trenger gymsalen til arrangementer slik at den blir stengt følgende dager:

 • Gymsal Billingstad skole: Stengt desember.
 • Gymsal Blakstad skole: Stengt desember (og juni).
 • Gymsal Drengsrud skole: Stengt torsdag 24.10.19.
 • Gymsal Hagaløkka skole: Full tilgang.
 • Gymsal Hofstad skole: Stengt desember (og juni).
 • Gymsal Solvang skole, liten og stor: Stengt tirsdag 3. og onsdag 4. september. Stengt uke 7 i 2020.
 • Gymsal Vardåsen skole: Stengt 17.01.2020.

Mer informasjon om utleie av treningstid i haller og gymsaler.