Kommunens idrettshaller kan leies til kamper, turneringer og lignende arrangementer i helgene.

Søknadsfrist for hovedfordeling av arrangementer for sesongen 2019/2020 var mandag 18. mars 2019.

Ved forespørsel om arrangementer etter søknadsfristen, kontakt Natur og idrett. Alle reservasjoner må gjøres skriftlig.

Hvis du vil søke arrangementstid i andre lokaler enn hallene våre, finner du det på siden for leie av lokaler.

Regler og informasjon

Du kan søke om tid i idrettshaller til konkurranser/ arrangementer i helger, eller i klubbens egen faste treningstid. På hverdager er hallene som hovedregel fordelt til faste treninger.

Rigging og rydding

Tid til rigging og rydding skal tas med i søknaden, og er en del av tidsrommet for leien.

Søker blir kontaktet med tilbud om leie på e-post. Se derfor til at søknaden inneholder rett e-postadresse.

Avbestilling

Eventuell avlysning av arrangement skal varsles skriftlig til Asker kommune, natur.idrett@asker.kommune.no. Gjensidig oppsigelsesfrist er tre uker før arrangementsstart. Tider som er avtalt, men som ikke har blitt avbestilt i henhold til fristen, skal betales i sin helhet.

Framleie er ikke tillatt. Tildelt tid kan ikke leies/lånes ut til andre.

Ansvarsperson

Leietaker skal ha en ansvarlig voksen som skal være tilstede når lokalet er i bruk. Vedkommende er ansvarlig for å følge opp at all søppel fjernes i garderober og idrettshall når disse forlates etter bruk. Denne personen skal være brannansvarlig og være den siste som forlater anlegget.

Lokalene skal forlates i samme stand som da de ble tatt i bruk. Personen oppgitt i denne søknaden anses som ansvarlig person om ikke andre er navngitt.

Fottøy

I anlegget må det ikke brukes utefottøy eller fottøy som setter merker.

Klister

Asker kommune aksepterer bruk av vannbaserte klisterprodukter og/eller sprayklister ved håndballaktivitet i følgende idrettshaller; Leikvollhallen (i «hall A»), i Heggedal idrettshall, Vollen idrettshall og Holmenhallen (fjellanlegget). I øvrige idrettshaller aksepteres ikke bruk av håndballklister. Brukere som ikke retter seg etter dette, og benytter andre klistertyper, må dekke merkostnader for ekstra renhold.

Eget utstyr

Leietagere står for utstyr til sin idrett, som baller etc. Det kan kun benyttes inneballer/softballer innendørs.

Generelt

Eventuelle skader på lokaler, inventar og utstyr skal straks meldes til tilsynsvakten/Natur og Idrett. Slike skader skal som regel erstattes av leietakeren. Asker kommune påtar seg intet ansvar for tap av, eller skade på leietakernes/brukernes utstyr eller personlige eiendeler.

Asker kommune er uten ansvar for ulykker eller skader på personer i forbindelse med utleie.

Leietaker er ansvarlig for å se til at sikkerhet ivaretas ved at utstyr og inventar brukes på korrekt måte. Eksempelvis at håndballmål er festet. Leietaker skal varsle Natur og idrett ved feil på utstyr og inventar.

Se oppslag for anleggets regler og følg betjeningens instruksjoner. Overtredelse av reglene kan medføre utestengelse.

Priser

Kamp arrangement – alle haller – idrettslag per time: 330 kr

Arrangement – idrettslag - per døgn: 3800 kr

Utleie til ikke-kommunale skoler/institusjoner - per time: 700 kr

Vinterferie/høstferie/pinse/påske per time/døgn: Pris på forespørsel

Idrettsskole – gjelder primært i første og siste uke i skolens sommerferie, rekrutteringstiltak i regi av klubb, gjelder for en hallflate pr klubb: Gratis

Utleie til kommersielle aktører/idrettslag utenfor Asker: Pris på forespørsel

Leie utover åpningstid i ishall og svømmehall per time: 975 kr

Leie utover åpningstid i idrettshall per time: 760 kr

Miljørommet i Leikvollhallen, utleie til lokale lag og foreninger, inntil 3 timer: Gratis. For mer enn 3 timer: 500 kroner. For andre leietakere: 700 per time / pris på forespørsel. Miljørommet leies kun ut i Leikvollhallens åpningstid. Reserveres med e-post til Natur og idrett.

Åpningstider

Flerbrukshallene er åpne for arrangementer på lørdager og søndager. Åpningstiden er kl. 8.00-19.30.

Kontakt

For mer informasjon om utleie til idrettsarrangementer, kontakt Natur og idrett