Både i Risenga svømmehall, Holmen svømmehall og i terapibassenget på Bondi kan man leie tid i bassenget.

Søknadsfrist for hovedfordeling av bassenger for sesongen 2019/2020 er mandag 18. mars 2019.

Du søker bassengtid på kommunens elektronisk søknadsskjema for treningstid i basseng.

Leie utenom hovedfordelingen

Forespørsel om bassengleie til både faste tider eller arrangementer rettes ellers i året til bassengbooking@asker.kommune.no