Faste, ukentlige treningstider for lag og foreninger

Det gjennomføres en årlig fordeling av treningstider. Denne fordelingen gjelder for påfølgende skoleår (høst og vår).

Søknadsfrist for treningstid i haller og gymsaler skoleåret 2018/2019 er mandag 12. mars 2018.

Søk treningstid gjennom Asker kommunes søknadsportal for treningstid.

Skal du søke om halltid til arrangementer, finner du informasjon på denne siden.

Treningstid fordeles etter Askermodellen.

Orientering om søkeprosessen 2018-2019

Informasjonshefte 2018.

Navnelister konkurrerende utøvere. Hvis du ønsker listen i Excel, ta kontakt med Natur og idrett.

Idrettshaller/flerbrukshaller

Treningstid i flerbrukshallene fordeles etter Askermodellen. Totalt tilgjengelig tid fordeles til idrettslag i Asker kommune som organiserer utøvere i idretter som har idrettshall som hovedarena for avvikling av seriespill/terminfestede konkurranser. Det reserveres også tid til særskilt fordeling til prioriterte aktiviteter.

Den årlige fordelingen av haller gjelder fra 15. august til 15. juni.
Hver klubb står fritt til å benytte sin treningstid slik de selv ønsker, til egen aktivitet.

Gymsaler

Den årlige fordelingen av treningstider i gymsaler gjelder for perioden 1. september til 15. mai. I denne perioden følger utleien skoleruta, slik at gymsaler er stengt på skolenes fridager. I gymsaler er det både organisert og egenorganisert trening.

Leietagere står for utstyr til sin idrett, som baller etc. Det kan kun benyttes inneballer/softballer innendørs.

Basisutstyr som matter, tjukkas, volleyballstativ med nett, bukker, benker, kasser etc. er tilgjengelig i gymsalene. Utstyr som skolene gjerne har innelåst (baller, merkebånd, erteposer ol.), skal ikke leietakere kunne bruke.

Vi vil ta kontakt med de som har sendt inn ønsker dersom det blir ledig tid. Det er vanligvis på fredager at det blir noen ledige treningstider i løpet av sesongen.

Kontakt

For mer informasjon om treningstid, kontakt Natur og idrett