Alle som kjøper eller bruker plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et autorisasjonsbevis. I Asker og Bærum er det noen aktive bønder med utgåtte autorisasjonsbevis. Dersom beviset ditt er utgått eller utgår før vekstsesongens start, må beviset fornyes.

Mattilsynet har utarbeidet et nettbasert fornyingskurs som er tilpasset fagområdene korn, fôrvekster og grøntanlegg. Kurset inkluderer eksamen og gjennomføres hjemme på egen pc/nettbrett. Vær oppmerksom på at man må være berettiget autorisasjon for å få autorisasjonsbevis. Les mer om det nettbaserte fornyingskurset på Mattilsynets sider.

Hvem kan få autorisasjon for bruk av plantevernmidler??

Kursarrangører:

Norsk landbruksrådgivning i Buskerud
Studieforbundet Næring og Samfunn (SNS) i Buskerud
Fylkesmannens landbruksavdeling

Kursarrangørene gjennomfører også førstegangskurs.

Eventuelle spørsmål rettes til Natur og idrett.