Bonde med okser
STORFE: 230 okser av typen Charolais har plass på gården Mellom Sebjørnsrud. Må drive stort for å få lønnsomhet, sier Leif Egil som er klar til ny rolle som storbonde.

Gårdbruker Leif Egil Sebjørnsrud (34) på storfegården Mellom Sebjørnsrud i Askerbørskogen har 16 melkekyr i fjøset, og 230 okser av rasen Charolais i en nytt, stort og flott anlegg.

Fortsatt er det far Lars som er storbonden, men han overlater driften av storgården til den rutinerte sønnen i løpet av året.

Stordrift for å få lønnsomhet

– Her dreier alt seg om volum. Stordrift må til for å få lønnsomhet, sier Leif Egil. Og han innrømmer at rasjonell drift kan være en stor utfordring i Asker og Bærum. Selv må han leie innpå 1000 mål rundt om i hele distriktet for å dekke behovet for beite og fôrproduksjon.

– Dessverre er mye av denne jorda langt unna, det er ikke særlig miljøvennlig å kjøre milevis med traktor, ikke når vi har mye jord rett ved oss som eies av Oslo kommune, sier han, med lite skjult antydning om at «det må da gå an å få en avtale». Men som den største oksebonden i bygda liker han å se muligheter og ikke hindringer. Det er liv laga for stordrift med storfe i Asker, sier han med en smule stolthet.