Primæroppgaven til landbrukskontoret er å forvalte lover og tilskudd innen jord- og skogbruk.

Asker kommune har en egen landbruksplan som legger føringer for landbruket og kommuneplanen frem til 2020.

Landbrukets hovedoppgave vil alltid være å produsere mat til befolkningen. I tillegg skal skogbruket bidra til at det produseres kvalitetsvirke til byggematerialer og råstoff til industrien. Med et levende og bærekraftig landbruk i kommunen, sikres et mangfoldig og opplevelsesrikt kultur- og skoglandskap for innbyggerne.

Landbrukskontorets nyeste informasjonsskriv til jord- og skogbrukerne ble utgitt 8. februar 2017.