Har du et stort eiketre på din tomt som trenger skjøtsel? Kommuner, organisasjoner og private kan søke om økonomisk støtte for å bedre miljøtilstanden i Oslo og Akershus.

Det kan søkes om tilskudd til ulike naturforvaltningstiltak, både til tiltak i utvalgte naturtyper, for prioriterte arter, for laks og sjøørret, til lokale vilttiltak, til forebygging av rovviltskader, til friluftsliv og til kulturminner.

Vi har alle de fem utvalgte naturtypene i Asker:

  • hule eiker
  • slåttemark
  • slåttemyr
  • kalklindeskog
  • kalksjø

Vi oppfordrer særlig grunneiere som har hule eiker som trenger skjøtsel til å søke.

Søknadsfristen er 15. januar hvert år.

Mer informasjon om de ulike statlige støtteordningene kan du finne hos Miljødirektoratet.  Søknadsskjema fylles ut Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Kontakt Natur og idrett dersom det er noe du lurer på.