Hva skjer i Hurum, Røyken og Asker? Sjekk aktivitetskalenderen:

Seniorsentrene er et tilbud til alle Askers alderspensjonister fra fylte 62 år. Seniorsentrene skal stimulere til helsefremmende og forebyggende aktivitet blant seniorer i Asker.

Her finner du samlet program for alle seniorsentrene og for Innbyggertorget i Heggedal.

Sentrene er en sosial møteplass i nærmiljøet og en naturlig arena for aktiviteter som fremmer helse og trivsel. Aktivitetene er i stor grad basert på egeninnsats og frivillighet. Sentrene arrangerer foredrag, kurs, turer, hobbyaktivteter og trening i grupper. Alle sentrene har kafeteria og noen har også servering av middag.  Det koster ikke noe å besøke seniorsentrene, men for enkelte aktiviteter er det en egenandel.


Viser 6 av 6 seniorsentre