Asker, Holmen, Vollen og Borgen seniorsentre er stengt ukene 28, 29 og 30. PÅ Vollen og Borgen er det i tillegg stengt i uke 27. Heggedal holder stengt ukene 27, 28 og 29.

Seniorsentrene er et tilbud til alle Askers alderspensjonister fra fylte 62 år. Seniorsentrene skal stimulere til helsefremmende og forebyggende aktivitet blant seniorer i Asker.

Her finner du samlet program for alle seniorsentrene og for Innbyggertorget i Heggedal.

Sentrene er en sosial møteplass i nærmiljøet og en naturlig arena for aktiviteter som fremmer helse og trivsel. Aktivitetene er i stor grad basert på egeninnsats og frivillighet. Sentrene arrangerer foredrag, kurs, turer, hobbyaktivteter og trening i grupper. Alle sentrene har kafeteria og noen har også servering av middag.  Det koster ikke noe å besøke seniorsentrene, men for enkelte aktiviteter er det en egenandel.


Viser 6 av 6 seniorsentre