Seniorsentrene er et tilbud til alle Askers alderspensjonister fra fylte 62 år. Seniorsentrene skal stimulere til helsefremmende og forebyggende aktivitet blant seniorer i Asker.

Sentrene er en sosial møteplass i nærmiljøet og en naturlig arena for aktiviteter som fremmer helse og trivsel. Aktivitetene er i stor grad basert på egeninnsats og frivillighet. Sentrene arrangerer foredrag, kurs, turer, hobbyaktivteter og trening i grupper. Alle sentrene har kafeteria og noen har også servering av middag.  Det koster ikke noe å besøke seniorsentrene, men for enkelte aktiviteter er det en egenandel.

Oppsøkertjenesten besøker seniorsentrene en gang per måned. Se nettsidene deres for tidspunkt og sted.

Foreningen Seniornett Asker  er en aktiv medspiller som kan hjelpe med kurs, møter, bruk av pc/internett og lignende.

I tillegg til senterne nedenfor, driver Nesøya Eldres Vel aktiviteter for pensjonister og seniorer som bor på og omkring Nesøya.


Viser 5 av 5 seniorsentre